توضیحات کالا

      این چسب با ضخامت چسبندگی 36 میکرون برای کارتن هایی با وزن 10 کیلوگرم مناسب میباشد زیرا چسبندگی متوسطی دارد ، چسب با عرض 5 سانت طولی برابر با 72 متر دارد .
      
footer-background