410,000 تومان

تعداد مورد نیاز را انتخاب نمایید

توضیحات کالا

      تفکیک و جداسازی مدارکی که بر روی میز کار به صورت پراکنده و نامنظم قرار گرفته اند امر بسیار مهمیست ، کازیه رو میزی در چنین زمان هایی به کمک شما می آید تا میز کار شما مرتبی داشته باشید .
 کازیه فلزی سه طبقه به وسیله سه سینی فلزی توری شکل و دو پایه شیک و مقاوم که در برابر وزن بالای مدارک داخل سینی شما مقاوم میباشد.
      
footer-background