ناموجود

توضیحات کالا

      این تابلو یکی از آثار هنرمند نقاش خانم سمیه مولوی است.تکنیک این اثر پاستل است و جزو سبکهای رئالیسم به شمار میرود.که بیشتر مورد پسند عامه ی مردم قرار می گیرد.
در این نقاشی بیشتر از رنگهای سرد استفاده شده است .رنگ های سرد کمک می کنند تا تصور بعد را در پس زمینه ، جنگل ، آب و طبیعت ایجاد کرد . رنگ های سرد در پس زمینه دور می شوند و بیانگر نوعی فاصله است.
رنگ های گرم به نظر می رسند که جلو می آیند و حرکت رو به جلو ی اسب را نشان می دهد.
همچنین ضربات قلمو به گونه ای است که سرعت و پویایی تصویر را نشان می دهد و حرکت دایره ای شکل موجود در اثر باعث چرخش چشم بیننده شده و ذهن او را به یک جا منعطف نمیکند.
      
footer-background