فروش و ارسال کالاهای سوپرمارکتی تنها برای شهر تهران مقدور می باشد