تعداد مورد نیاز را انتخاب نمایید

توضیحات کالا

            جلد دسته چک AM 21
چرم طبیعی گاوی
جلد دسته چک مدیریتی
چرم طبیعی گاوی
۸ جای کارت اعتباری
جای کارت شناسایی
۲ لت زبانه دار
ابعاد :10*25 سانتیمتر