تعداد مورد نیاز را انتخاب نمایید

توضیحات کالا

            هوش ، استعداد ،تلاش و پشتکار سه ضلع یک مثلث طلایی برای موفقیت هستند . این آزمون ها به دانش آموزان مقطع نهم کمک می کند که انتخاب رشته  علمی تر و بهتری داشته باشند